چشم انداز


نظر به ماهیت و هدف از تشکیل شرکت، همواره به عنوان پشتیبان فعالیت های فنی و مهندسی- معماری،شهرسازی،طراحی سازه و تهیه طرح های بهسازی لرزه ای بناهای تاریخی وقدیمی،تاسیسات-حریم حرم حضرت رضا علیه السلام آماده ارائه خدمات میباشد.سعی مشاور جهت مشارکت گسترده در فعالیتهای عمرانی ضمن حفظ پویایی شرکت و مطرح نمودن نام مشاور به عنوان یکی از شرکت های سرآمد در طراحی معماری و شهرسازی و مقاوم سازی بناهای تاریخی و مذهبی با رویکردی ایرانی اسلامی با تاکید بر استفاده از تکنولوژی نوین ساخت در طراحی ها از اهداف مهم می باشد. اخذ رتبه یک در کلیه رشته های معماری و شهرسازی و همچنان شناخته شده و به نام ترین شرکت مهندسان مشاور در زمینه طراحی، باز سازی و مقاوم سازی بناهای مذهبی و تاریخی.